ზოგადი რჩევები

  1. კარგი იქნება თუ გაკვეთილს დაასრულებთ რეფლექსიური კითხვით, მაგალითად რამდენად მოეწონათ გაკვეთილი, რამდენად საინტერესო იყო მათთვის და ა.შ.

  2. გაკვეთილის დასრულებისთანავე კარგია თუ მასწავლებელი დაუთმობს ქვიზების შემოწმებას, რათა შედეგები გაითვალისწინოს შემდეგი გაკვეთილისთვის.

  3. ინტერესის შემთხვევაში, დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია მოხდეს გზამკვლევში სასარგებლო ბმულების სახით მითითებული რესურსებიდან.

  4. თუ ვერ ესწრება ყველა სავარჯიშოს კლასში გაკეთება, შესაძლებელია სახლში მისცეთ დასასრულებლად.