ზოგადი რჩევები

  1. კარგი იქნება თუ გაკვეთილს დაასრულებთ რეფლექსიური კითხვით, მაგალითად რამდენად მოეწონათ გაკვეთილი, რამდენად საინტერესო იყო მათთვის და ა.შ.
  2. გაკვეთილის დასრულებისთანავე კარგია თუ მასწავლებელი დაუთმობს ქვიზების შემოწმებას, რათა შედეგები გაითვალისწინოს შემდეგი გაკვეთილისთვის
  3. თუ ვერ ესწრება ყველა სავარჯიშოს კლასში გაკეთება შესაძლებელია სახლში მისცეთ დასასრულებლად
  4. ინტერესის შემთხვევაში, დამატებითი სავარჯიშოების მოძიება შესაძლებელია მოხდეს სილაბუსის ბოლოში მითითებული რესურსებიდან