მომხმარებლის კვლევა სეგმენტაციის მიზნით

კლასიკური მარკეტინგული სეგმენტაცია (გეოგრაფიული, დემოგრაფიული, სოციალური): მომხმარებლის დაჯგუფება საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სოციალური სტატუსის, საქმიანობის და ა.შ. მიხედვით არ გვაძლევს სიღრმისეულ წვდომას მომხმარებლის პრობლემებზე რისი გადაჭრითაც  მათთვის ცხოვრების გაიოლება და ბედნიერების მინიჭება გვაქვს მიზნად. ამიტომ, ბოლო დროს სულ უფრო მეტი კომპანია მიმართავს მომხმარებლის ფსიქოგრაფიულ და ბიჰეივიორისტულ სეგმენტაციას და იკვლევს მომხმარებლის გაცნობიერებულ თუ გაუცნობიერებელ საჭიროებებს და პროდუქტების და სერვისების გამოყენების პროცესში. 

მომხმარებლის ბიჰეივიორისტული სეგმენტაცია შესაძლებელია მას შემდეგ რაც გამოვიკვლევთ:

-როგორ ხდება ყიდვის ქცევის ინიცირება?
-ვინ არის ჩართული ყიდვის პროცესში და ვის რა როლი აქვს?
-სად ხდება ინფორმაციის მოძიება?
-როგორ ხდება პროდუქტის შერჩევა?
-რა რეგულარობით / მოცულობით /არხებით ხდება პროდუქტის შეძენა?
-რა სიტუაციებში / რა მიზნით ხდება პროდუქტის შეძენა?
-რა არის ყიდვის ძირითადი მოტივატორები და ბარიერები?
-რა ქმნის პროდუქტთან ურთიერთობის საუკეთესო გამოცდილებას?

ბიჰეივიორისტული სეგმენტაცია შეიძლება 4 სახის: 

  • შეძენასთან დაკავშირებულ ქცევის მიხედვით: მაგ. ყიდულობს ნაყინს როცა მოწყენილია, გულნატკენი ან იმედგაცრუებულია. შვილი შემოჰყავს პროგრამირების კურსზე იმიტომ რომ არ უნდა ჩამორჩეს სხვებს.

  • ოვლენასთან დაკავშირებული შენაძენის მიხედვით: მაგ. ყიდულობს დაბადების დღისთვის. ყიდულობს/ჩუქნის პატივისცემის ნიშნად.

  • შეძენით დანახული სარგებლის მიხედვით: მაგ. ყიდულობს იმიტომ რომ უნდა გემოვნებიანი გამოჩნდეს. ყიდულობს იმიტომ რომ ეხმარება ენერგიულად განაგრძოს სწავლა/მუშაობა. ყიდულობს იმიტომ რომ უნდა დაარწმუნოს საკუთარი თავი და სხვები რომ კარგი დედაა.

  • ფსიქოგრაფიული კვლევის მიზანია ამოვიცნოთ: რა ღირებულებები, დამოკიდებულებები, შიშები, იმედები, კომპლექსები, მოტივაცია და მოლოდნიები აქვს მომხმარებელს.

მომხმარებლის ბიჰეივიორისტული და ფსიქოგრაფიული კვლევის კარგი მეთოდებია: მომხმარებლის გამოცდილების გზის კვლევა, მომხმარებლის ემპათიური კვლევა, რომლის შედეგადაც ვაგებთ მომხმარებლის გამოცდილების და ემპათიის რუქებს. მომხმარებლის გამოცდილების გზის კვლევა არის წინასწარ შეთანხმებული ან (ზოგჯერ) შეუთანხმებელი დაკვირვება კვლევის ობიექტზე კონკრეტული პროდუქტის ან სერვისის საჭიროების გააზრებიდან მისი გამოყენების და დამოკიდებულების ფორმირების ეტაპამდე. ემპათიის რუქა კი გვეხმარება განვსაზღვროთ მომხმარებლის პერსონა, მისი მთავარი პრობლემა, რომლის გადაჭრაც შესაძლოა თქვენი გადაწყვეტის მეშვეობით მოხდეს. ამ მეთოდებს დეტალურად მომავალ კვირას განვიხილავთ. 



ბოლო ცვლილება: Wednesday, July 7 2021, 2:39 PM