ინსტრუქტორის გზამკვლევი: ფასის გამოცდილება

საფასო სტრატეგიის შემუშავებისას გასათვალისწინებელია ის ფაქტი რომ მომხმარებელი ფასს არარაციონალურად აღიქვამს. ამ კვირაში ინსტრუქტორი აცნობს კლუბის მონაწილეებს საფასო სტრატეგიებს რათა მათ სწორად შეძლონ განსაზღვრონ საკუთარი პროდუქტების თუ სერვისების ფასი.

ფასის გამოცდილება

უამრავი ექსპერიმენტით არის დადასტურებული რომ დაბალი ფასი მომხმარებელთან დაბალ ხარისხთან ასოცირდება. სტენფორდის ერთ ერთ ცნობილ ექსპერიმენტში კვლევის მონაწილეებს ერთიდაიგივე ბრენდის ასპირინი მისცეს. ერთ ჯგუფს უთხრეს რომ ეს 1.5 დოლარიანი ასპირინი იყო, მეორეს კი უთხრეს რომ ასპირინი 50 ცენტი ღირდა. მეორე ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს რომ ასპირინმა ტკივილი არ გააყუჩა, მაშინ როცა პირველი ჯგუფის წევრებმა წამალი ჩვეულებრივად ეფექტურად ჩათვალეს. ამიტომაც, ბევრი კომპანია ძალიან ფრთხილად ეკიდება ფასდაკლებას. მომხმარებლის ცნობიერებაში დაკლებული ფასი დაწუნებულ პროდუქტს ნიშნავს, რომელიც მომხმარებელმა სრული ფასით არ შეიძინა. ფასით კონკურენცია ერთ ერთ არასასურველ სტრატეგიად ითვლება. თუნდაც იმიტომ, რომ ფასი მომხმარებლის ცნობიერებაში იმიჯთანაც არის დაკავშირებული. ასევე კვლევებით არის დადასტურებული რომ ადამიანების უმეტესობას პროდუქტის ან სერვისის ხარისხის ობიექტურად შეფასება არ შეუძლია. ხოლო საშუალო ფასისგან რადიკალურად განსხვავებული ფასი მომხმარებელში უნდობლობას იწვევს. 

ახალი პროდუქტის ფასის მიმღებლობა დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად ტიპურია პროდუქტი. რევოლუციურ და ინოვაციურ პროდუქტების ძვირ ფასს მომხმარებელი იღებს, მაშინ როცა ტიპური პროდუქტები მხოლოდ საბაზრო ფასად არის მისაღები. 

A picture containing diagram

Description automatically generated

არასრული ფასის მეთოდი 

არასრული ფასის მეთოდი ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ ყიდვის გადაწყვეტილებისას  მომხმარებლის უმეტესობა მხოლოდ პირველ ორ ციფრს ამჩნევს.


17.99 ₾ უფრო17₾-ს ჰგავს ვიდრე 18₾-ს


საფასო ხაზი

საფასი ხაზი ახდებს ფასების დიფერენციაციას ხარისხის და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. მაგ. პრემიუმ, გაუმჯობესებული და ეკონომ პაკეტი. არჩევანის საშუალება მომხმარებელს უქმნის ილუზიას რომ უფრო რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. 


დინამიური ფასი

დინამიური ფასის მოდელი ნიშნავს განსხვავებული ადამიანების ჯგუფებისთვის განსხვავებულ ფასად მიყიდვას. ამ მეთოდის გამოყენებისას ფასები მუდამ იცვლება მოთხოვნიდან გამომდინარე


ლიდერ ფრაისინგი

აგრესიული საფასო სტრატეგია, რომლის დროსაც მწარმოებელი თანახმაა რომ თვითღრებულებაზე ნაკლებ ფასად გაყიდოს პროდუქტი სხვა უფრო მომგებიანი პროდუქტების გაყიდვების სტიმულირების მიზნით. 


ბანდლინგი 

როცა მომხმარებელს რამდენიმე პროდუქტის ერთად შეძენის შემთხვევაში უფრო იაფად ყიდვას ვთავაზობთ.

არჩევითი პროდუქტების საფასო სტრატეგია

როდესაც კომპანია ყიდის ძირითად პროდუქტებს შედარებით დაბალ ფასად, ხოლო დამატებით, არჩევით პროდუქტებს შედარებით ძვირ ფასად. 


მთლიანი მოგების მარჟა

მთლიანი მოგების მარჟა არის ფული რომელიც დარჩა პროდუქციის გადამხდელი, ოპერაციების, გაფართოების, ვალის დაფარვის სხვა მრავალი სხვა ხარჯების დაფარვის შემდეგ.

კომპანიის მთლიანი მოგება წარმოადგენს შემოსავალს, რომელიც დარჩენილია იმ საქონლის გასხვისების შემდეგ, რაც უკავშირდება ამ საქონლის რეალიზაციას.

მთლიანი მოგების მარჟა = გაყიდული საქონლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალს გამოკლებული გაყიდული საქონლის ღირებულება, გაყოფილი გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალზე.

მაგალითად, კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს გაყიდვების შემოსავალი 75 მილიონი დოლარი და გაყიდული საქონლის ღირებულება 57 მლნ. დოლარამდე. ასე რომ, ამ შემთხვევაში, გაანგარიშება არის:

მთლიანი მოგების მარჟა = ($ 75M- $ 57M) ÷ $ 75M = .24, ან 24%ბოლო ცვლილება: Wednesday, July 7 2021, 3:26 PM